Chorus Sanctæ Ceciliæ

Ceciliakören är en kammarkör på svenska i Helsingfors.
Vi övar måndagar kl. 18-21 på Högbergsgatan 10.

Dirigent: Pia Bengts, tfn 040-5601975
Ordförande: Jonas Forsman, jonas.forsman@edu.hel.fi

Aktuell info hittar du på vår Facebook-sida.

Lyssna: The Long Day Closes från konserten Sent i november 22.11.2017. 

Bild från Ceciliakörens konsert Sent i november i Olaus Petri kyrka 22.11.2017.